Ciele a poslanie spoločnosti


Poslanie spoločnosti vychádza z nášho sloganu „riešenie vychádza z prírody". Snažíme sa priblížiť tento výnimočný prírodný produkt ľuďom po celom svete.


Medzi hlavné ciele spoločnosti patria:

  • podpora zdravého životného štýlu a prevencie pri využití prírodných možností a ako doplnok štandardnej liečby ochorení
  • spolupráca s lekármi pri podpore zmeny životného štýlu u ich pacientov
  • spolupráca s odborníkmi pri ďalšom výskume a vývoji
  • vybudovanie stabilnej značky našich produktov
  • rozšírenie vlastného tímu a zvyšovanie odbornej kvalifikácie
  • celosvetové rozšírenie predaja za pomoci vhodných partnerov v jednotlivých krajinách

Poslanie akcionárov:

V roku 2013 sme boli oslovení s ponukou investične sa podieľať na projekte výroby tohto zaujímavého produktu. Po dôkladnom preštudovaní dostupných informácií nás táto ponuka nadchla a presvedčila nielen svojou históriou a pozitívnymi skúsenosťami s produktmi, ale predovšetkým svojím potenciálom, ktorý v sebe má. Pre nás akcionárov je najdôležitejším cieľom skĺbiť naše investície a skúsenosti s výnimočnými prírodnými produktmi tak, aby sa ich potenciál zúročil pri prevencii aj ako podporný liek v priebehu liečby závažných ochorení.

Akcionári spoločnosti sú zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré vymenovali svojho člena predstavenstva a dozornej rady, ktorých úlohou je dohliadať na každodenný chod spoločnosti.


Nosná myšlienka projektu:

Pri rakovine býva imunitný systém veľmi zaťažovaný. Chemoterapie a ožarovania ho natoľko poškodzujú, že bez pomoci zvonka - zdravej výživy a alternatívnych metód podpornej liečby, nie je schopný účinne bojovať nielen s rakovinou, ale ani s akoukoľvek infekciou, ktorá organizmus napadne. Bohužiaľ, len málo lekárov informuje svojich pacientov o tejto nutnej podpore. V boji s ochorením pokračujte v štandardnej liečbe. K zvýšeniu jej účinnosti a kvality života však zároveň začnite so zmenou prístupu k vlastnej životospráve.