Gynekológia Přerov 2/2

Klinické sledováni účinnosti preparátu Gesavit 50 BG


Gynekologicko porodnické oddělení Přerov

Středomoravská nemocniční a.s. - o.z. Nemocnice Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

 

Cíl studie: otestování účinnosti preparátu Gesavit 50 BG v klinické praxi.

Cílem bylo sledování účinnosti preparátu Gesavit 50 BG v dávce 4 kapsle na den 60 dnů u onkologicky nemocných pacientek.

 

Doba trvání testování: 21.4.2011 - 31.8.2011

 

Počet sledovanych pacientek:

9 s onkologickou diagnózou

Rozděleni podle diagnóz:

C 56 zhoubný nádor vaječníku 7 pacientek

C 54 zhoubný nádor těla děložního 2 pacientky

Sledované parametry:nauzea a zvracení
jiné GIT potíže (průjem, zácpa, nevolnost,nadýmání)
bolest
neuropatie
celková kondice

Doba hodnocení:

po 1. měsíci užívání po 2 měsících

Použité zkratky:

0        beze změny
+       zlepšena
-        zhoršena ve sledovaných parametrech

 

Jméno

Rok narození

Dg

Terapie

Nauzea

GIT

Bolest

Neuropatie

1. měsíc celkové zhodnocení

3. měsíc celkové zhodnocení

B.F

1949

C56

chemo

+

+

0

++

0

+

B.V

1949

C56

chemo

+

+

0

-

0

+

S.D.

1943

C54

chemo,RT

0

+

+

0

0

+

Š.M.

1959

C56

chemo

0

+

0

++

+

+

P.E.

1963

C56

chemo

-

-

+

-

0

0

O.J.

1938

C56

chemo

0

0

0

0

+

+

Z.D.

1949

C56

chemo

0

0

0

+

0

0

V.L.

1949

C54

brachyTh

0

+

+

0

+

+

C.A.

1945

C56

chemo

+

+

0

++

+

+

 

Výsledky:

Pro sledování jsme vybrali 9 pacientek s probíhající onkologickou léčbou. Sledovali jsme subjektivní hodnocení ve vybraných parametrech. Objektivní sledování (KO a onkomarkery) bylo v režii onkologa vzhledem k současně probíhající onkologické léčbě.

Sledované parametry jsme vyhodnocovali po 1. měsíci užívání a ve 3. měsíci.
Některé pacientky v době zpracování výsledků ještě preparát užívaly.

 

 

Z 9 ti sledovaných pacientek byly 4 pacientky s recidivou základního onemocnění.
U 3 pacientek s recidivou došlo k nárůstu onkomarkeru CA 125, u jedné nově výskyt ascitu, jedna pacientka měla metastázu v třísle, jedna pacientka nově lymfedém DK ,

 

Z dostupných informací:

5 pacientek pokles onkomarkeru CA 125

3 pacientky s elevací CA 125

1 neznámo

Pozn: toto hodnocení ve vztahu k preparátu Gesavit není zcela validní, protože u těchto pacientek probíhala současně chemoterapie

 

V době sledování jsme u žádné pacientky nezaznamenali vedlejší či nežádoucí účinky, u žádné pacientky nedošlo k alergické reakci. Všechny pacientky tolerovali užívání preparátu dobře. Subjektivní hodnocení preparátu pacientkami bylo velice kladné.

 

Z 9 ti pacientek pouze 2 pacientky neuváděly žádnou změnu ve sledovaných parametrech. Zbylé pacientky hodnotily účinek preparátu pozitivně především ve vztahu k ústupu potíží stran gastrointestinálního traktu - nevolnost a především ve vztahu k neurologickým potížím - pocit těžkých nohou,“mravenčení DKK“, pocit pálení kůže.

 

Celkem 7 pacientek z 9 ti sledovaných se při užívání preparátu Gesavit 50 BG cítilo lépe,cítily se v lepší celkové kondici a lépe tolerovaly probíhající chemoterapii.

 

Závěr :

Preparát Gesavit 50 BG jako potravinový doplněk lze zcela doporučit zvláště u onkologických pacientek.Preparát je dobře tolerovaný,nemá žádné vedlejší účinky Pomáhá zlepšit celkovou kondici pacientky i tím umožňuje i lepší toleranci onkologické terapie,zlepšuje celkovou kvalitu života onkologicky nemocných.
B: Gesavit 50 3 kapsle / den

 

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská MUDr. Jarmila Repovská
Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová MUDr. Mária Aldhabbahová                  

 Ke stažení ve formátu PDF:

 

PDF