Gynekológia Přerov 1/2

Klinické sledování účinnosti preparátu Gesavit 50

Gynekologicko porodnické oddělení Přerov

Středomoravská nemocniční a.s. - o.z. Nemocnice Přerov

Dvořáková 1800/75, 751 52 Přerov

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská

Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová

 

Doba trvání testování: 21.4.2011 - 31.8.2011

 

Cíl: otestování účinnosti preparátu Gesavit 50 v klinické praxi.

 

Cílem bylo sledování účinnosti preparátu Gesavit 50 v dávce 3 kapsle denně celkem 60 dnů u 10 ti pacientek s endometriózou

 

Počet sledovanych pacientek:

10 vybrali jsme pacientky s peroperačně a histologicky
verifikovanou diagnózou endometriózy

Rozděleni podle diagnóz:

N 90.8 endometrioza - 10 pacientek

D 25.9 uterus myomatosus - 4 pacientky

Sledované parametry:

chronická pánevní bolest
poruchy menstruačního cyklu
dyspareunie
subjektivně vnímaný dyskomfort

Použité zkratky:

0        beze změny
+       zlepšena
-        zhoršena
LSK - laparoskopie
LAVH + BSO -  laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s oboustrannou adnexektomii

 

U všech vybraných pacientek se před stanovením diagnózy vyskytovaly alespoň 2 ze sledovaných parametrů.

Hodnocení probíhalo po 1. měsíci a ve 3. měsíci užívání preparátu Gesavit 50

 

Jméno

Rok narození

Dg

Dg stanovena

Operace

Bolest

Poruchy cyklu

Dys pareunie

Dys komfort

Celkové zhodnocení

U.V.

1956

D259
N80.9

histologicky

LAVH + BSO

+

nehodnoceno

+

+

+

J.L

1980

N80.9

peroperačně

LSK

0

0

0

+

0

D.L.

1977

N809

peroperačně

LSK

+

0

+

+

+

T.I.

1980

N80.9

peroperačně

LSK
koagulace

0

+

0

+

+

D.G.

1983

N809

peroperačně

LSK

+

+

0

+

+

J.Z.

1958

N80.9
D25.9

histologie

LAVH + BSO

0

nehodnoceno

0

+

0

K.M

1974

N80.9

peroperačně

LSK

0

+

+

+

+

P.M.

1973

N80.9
D25.9

histologie

LAVH +  BSO

"o-

nehodnoceno

0

+

+

Č.M.

1964

D25.9
N80.9

histologie

LAVH + BSO

+

nehodnoceno

+

+

+

S.L

1943

N809

histologie

LAVH + BSO

+

nehodnoceno

0

+

0

 

Výsledky :

Pro sledování jsme vybrali 10 pacientek s dominantním klinickým příznakem chronické pánevní bole u 4 pacientek byl současně nález myomatozní dělohy.
U pacientek s myomatozní dělohou byla indikována hysterktomie,histologie potvrzuje adenomyozi jedné pacientky bez myomatozní dělohy ,ale s ohledem na věk a nález cysty na vaječníku taktéž b indikována hysterektomie s oboustrannou adnexekotmii.
2pacientky ve fertilním věku s postižením pánevní pobřišnice a sakrouterinních vazů a vesilcouteri: pliky jsme předali na vyšší pracoviště , kde byla provedena resekční operace.
U zbylých pacientek byla peroperačně provedena destrukce drobných ložisek endometriozy koagulací. Po měsíci od operace jsme pacientky pozvali na kontrolní gynekologické vyšetření.
Všechny zhojena, bez známek pooperačního infiltrátu.
Subjektivně téměř u všech zlepšena celková kondice.
V dalším měsíci u pacientek se zachovalou dělohou zmírnění dysmenorey a celkové zlepšení kondice.
U žádné z pacientek jsme nezaznamenali alergickou reakci ani intoleranci užívání.
Pacientky hodnotily preparát kladně.


Závěr:

Preparát Gesavit 50 v dávce 3 kapsle na den se příznivě osvědčil u pacientek s endometriózoi a pacientek v pooperačním období. Pacientky hodnotily především ústup bolestí a zlepšení celkové kondice.

I když v závěrečném hodnocení preparátu všechny pacientky uváděli zlepšení stavu a zmírnění svých subjektivních potíží, nutno ale podotknout že náš soubor je malý a doba sledování příliš krátká k poskytnutí objektivního vyhodnocení účinku preparátu Gesavit 50 u pacientek s endometriozoi.

 

Primář oddělení: MUDr. Jarmila Repovská MUDr. Jarmila Repovská
Otestování preparátu koordinovala: MUDr. Mária Aldhabbahová MUDr. Mária Aldhabbahová                  

 Ke stažení ve formátu PDF:

 

PDF