História účinnej látky

1972  Objavenie mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca
1983  Patentovanie mikroorganizmu na území ZSSR
1989  Výskum a šľachtenie mikroorganizmu a kultivácia nových kmeňov
1996  Identifikácia látky Biocol® (Hygienická stanica hl. m. Prahy) 
  Odborný posudok k účinnej látke v podobe doplnku stravy (SZÚ) a začatia prvých obchodných aktivít 
  Začiatok predaja prípravku Biocol pod rovnomenným obchodným názvom 
1998  Patentovanie mikroorganizmu vo viac ako 130 krajinách sveta 
  Toxikologické štúdie (Výskumný ústav farmácie a biochémie Praha, RNDr. Jiří Marhaň) 
2001  Výskum a začatie biotechnologickej výroby v Uničove 
2003 Prvá štúdia na zistenie protinádorovej aktivity účinnej látky (RCD s. r. o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.) 
2005 Druhá štúdia na zistenie protirakovinových účinkov účinnej látky na ľudský karcinóm (RCD s. r. o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.) 
  Zistenie bioaktívnych vlastností účinnej látky (Akadémia vied ČR, oddelenie imunológie a fotobiológie, MUDr. Petr Šíma) 
  Schválenie doplnku stravy Biocol® Ministerstvom zdravotníctva č.j.: OVZ-350.1.8.0526664/2 
2007  Zavedenie preparátu s účinnou látkou Biocol® pod obchodným názvom Gesavit® - 10mg a 50mg s beta-glukánom na slovenský trh 
2008 Zavedenie preparátu s účinnou látkou Biocol® pod obchodným názvom Penoxal - 50mg s beta-glukánom na zahraničné trhy 
2009 Klinické štúdie preparátu Gesavit® vo Fakultnej nemocnici Plzeň (Gynekologicko-pôrodnícka klinika, doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.) 
2010  Klinické štúdie preparátu Penoxal u 115 pacientov v Národnom onkologickom centre v Jerevane 
2011  Klinické štúdie s preparátom Gesavit® na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice v Přerove 
  Klinické štúdie s preparátom Gesavit® na onkologickom oddelení nemocnice Vsetín 
2014 Uzavretie výhradnej licenčnej zmluvy s držiteľom patentu Bimedical s. r. o., na výrobu a predaj produktov s účinnou látkou Biocol 
2015 Plánovanie stratégie obchodu pre Českú republiku a zahraničie 
  Rebranding a vytvorenie nového obchodného názvu Penoxal pre produkty s účinnou látkou Biocol® 
  Odkúpenie ochrannej známky Gesavit® a ukončenie predaja produktov pod týmto označením 
  Začiatok predaja preparátu pod značkou Penoxal  

Účinná látka Biocol® je získavaná z mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca, geneticky nemodifikovaného kmeňa mikroskopickej huby, ktorá bola objavená už v roku 1972 v Araratskom údolí v Arménsku. V rámci následného výskumu mechanizmu biosyntézy s cieľom získať aktívny priemyselný kmeň, bolo vykonané triedenie vhodných kmeňov pri regulácii usmernenej biosyntézy a aktivácii enzymatických systémov. Počas celého výskumu neboli použité žiadne mutagénne látky, ktoré by spôsobili genetickú modifikáciu mikroorganizmu.

Pre využitie vo farmaceutickom priemysle prechádza tento mikroorganizmus náročnou biotechnologickou úpravou, vďaka ktorej sa z neho stáva využiteľná, zdravotne neškodná účinná látka Biocol® vo forme červeného sypkého prášku. Už v roku 1996, kedy bola látka identifikovaná Hygienickou stanicou hlavného mesta Prahy, boli Štátnym zdravotným ústavom (SZÚ) spracované odborné posudky pre využitie účinnej látky Biocol® v doplnkoch stravy. Tým bolo možné začať aj prvé obchodné aktivity v Českej republike.

V roku 1998 došlo k zaradeniu tohto mikroorganizmu do Českej zbierky mikroorganizmov (CCM) v Brne. Následne bola látka Biocol® celosvetovo patentovaná a vo Výskumnom ústave farmácie a biochémie v Prahe boli vykonané toxikologické štúdie o jej zdravotnej neškodnosti. Tieto štúdie potvrdili, že aj pri najvyššej dávke (2000mg na kg) sa u testovaných zvierat neprejavili žiadne známky toxicity, ani zmeny správania. Rovnako boli vylúčené nežiaduce hepatotoxické (toxicita pre pečeň) a nefrotoxické (toxicita pre obličky) účinky, rovnako ako neboli nájdené žiadne orgánové zmeny alebo zmeny v genetickom materiáli (v chromozómoch).

Od roku 2003 sa látka Biocol testovala na zistenie protirakovinových účinkov a tiež na ovplyvnenie organizmu obsiahnutými bioaktívnymi látkami. Testovanie prebiehalo proti karcinómu hrubého čreva, prsnej žľazy, melanómu, leukémii a Lewisovmu pľúcnemu karcinómu. Týmito štúdiami bolo preukázané, že účinná látka Biocol preukázateľne spomaľuje rast karcinómu a čiastočne zvyšuje počty bielych krviniek, ktoré sa zúčastňujú imunitných reakcií. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté predovšetkým pri karcinóme hrubého čreva a mliečnej žľazy, kedy účinná látka Biocol štatisticky významne predlžovala život pokusných zvierat (pozri predklinické štúdie RCD)..

V roku 2005 bola látka Biocol schválená Ministerstvom zdravotníctva ČR ako doplnok stravy a nič tak nebránilo jej využitiu vo farmaceutickom priemysle. Prvýkrát sa účinná látka Biocol objavila na slovenskom trhu v roku 2007 v preparáte s obchodným názvom Gesavit, podpornom prípravku pri liečbe onkologických ochorení zažívacieho traktu (karcinóm hrubého čreva). V priebehu nasledujúcich rokov si vďaka výborným výsledkom pri podpornej liečbe a schopnosti posilnenia imunity Gesavit vydobyl veľmi dobré postavenie nielen na českom trhu, ale aj na trhoch zahraničných. Od roku 2009 sa preparát Gesavit testoval aj pri zhubných gynekologických ochoreniach (v Plzni, Přerove a Vsetíne).

V roku 2014 získala novovzniknutá spoločnosť BIOCOL PHARMA a. s. výhradnú licenčnú zmluvu od držiteľa patentu, spoločnosti Bimedical s. r. o., na výrobu a predaj produktov s účinnou látkou Biocol.

V roku 2015 bola spoločnosťou BIOCOL PHARMA a. s. odkúpená ochranná známka Gesavit, ukončený predaj produktu s týmto názvom a jeho nahradenie novým doplnkom stravy pod značkou Penoxal.