Predstavenie spoločnosti


Spoločnosť BIOCOL PHARMA, a.s. bola založená v Českej rebuplike v roku 2014 a nadväzuje na históriu výskumných prác na účinnej látke BIOCOL®, produktu metabolizmu špecifického mikroorganizmu, ktorá siaha až do roku 1972.

V rokoch 2013-2014 prebiehali zdlhavé jednania a preverovanie myšlienky na využitie účinnej látky v prípravkoch, ktoré viedli k založeniu akciovej spoločnosti BIOCOL PHARMA. Po založení spoločnosti sme nadviazali na aktivity osôb a spoločností okolo objaviteľa mikroorganizmu, Dr. Eduarda Sardaryana. Mikroorganizmus je od počiatku majektom rodiny Dr. Sardaryana, držiteľom patentu sa stala spoločnosť Bimedical, s.r.o.. Následne došlo k podpísaniu výhradnej licenčnej zmluvy medzi držiteľom patentu, spoločnosťou Bimedical, s.r.o. a našou spoločnosťou na výrobu a predaj produktov s účinnou látkou BIOCOL®.

Od založenia spoločnosti prebiehala prípravná fáza, počas ktorej sa pripravovala a realizovala vlastná výroba a marketingová a obchodná stratégia. Táto fáza bola ukončená v máji 2015, kedy bol na český trh uvedený prvý produkt pod značkou PENOXAL. V budúcnosti plánujeme pripravovať aj ďalšie produkty s účinnou látkou BIOCOL®.

Výroba účinnej látky aj samotná výroba doplnkov prebieha podľa najprísnejších noriem s certifikáciou kvality HACCP (správna výrobná prax), pri ktorej prebieha vstupná a výstupná kontrola surovín. Na konečnú kvalitu našich produktov, ako aj na ich samotnú výrobu a skladovanie, sú kladené vysoké nároky.

S vynýlezcom Dr. Eduardom Sardaryano a spoločnosťou Bimedical, s.r.o. neustále optimalizujeme biotechnologickú výrobu účinnej látky BIOCOL®, pri ktorej získavaní spolupracujeme s mikrobiológmi a špecialistami na biotechnologickú výrobu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov našich produktov je samozrejmosťou nepretržitý výskum účinkov, na ktorom spolupracujeme s mnohými odborníkmi z oblasti onkológie, gynekológie, a gastroenterológie.

Medzi trhy, na ktoré sa naša spoločnosť sústredí, patrí predovšetkým Česká republika a ďalšie krajiny Európskej Únie. Vyvíjame aktivity aj v oblasti Gruzínska, Turecka, Cypru, Ukrajiny, Izraelu, Iráku, Libanonu, Albánie a Kosova.