Ing. Marta Kafková

Ve své homeopatické praxi již velmi dlouhou dobu využívám některé přírodní potravní doplňky. Přípravek Gesavit 50 jsem doporučila několika svým pacientům v těchto indikacích:

 

Pacientka 49 let, po hysterektomii při diagnóze CA dělohy, bez chemo a radioterapie

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Již po 2 baleních výrazné zlepšení jaterních testů. Celkem využíváno 5 balení. Stav bez patologického nálezu, klientka se cítí velmi dobře, udává zlepšení nálady a chuti do života, je opětovně zařazena v pracovním procesu.

 

Pacient 54 let, výrazná únava, v anamnéze hepatitida B, zhoršená sexuální funkce, zvětšená prostata.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Po využívání 6ti balení klient udává menší únavnost, cítí se podstatně lépe. Sexuální funkce prozatím beze změny. Podávání přípravku pokračuje

 

Pacient 62 let, dlouhodobě zvýšená teplota, bez energie, prostatické potíže, potíže v oblasti močových cest, bolesti hlavy dlouhodobě.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Po 2 měsících zvýšená teplota jen občas, bolesti hlavy ustoupily, potíže v oblasti močových cest a prostaty zlepšeni cca o 40%. Podáváni přípravku pokračuje.

 

Pacientka 52 let, po ablaci pravého prsu, po celkové onkologické léčbě.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle jako prevence recidivy. Již po 3 baleních klientka udává výrazné zlepšení celkového stavu, cítí se plná energie. Podávání přípravku z preventivních důvodů pokračuje.

 

Pacient 68 let, stěžuje si na prostatické potíže, celková únava a vyčerpání.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 1x denně 1 kapsle. Dávkování zmírněno z důvodu užíváni většího množství léků
a větších patologických změn celkového stavu organismu. Po 6ti baleních přípravku klient udává menší únavnost, zlepšení prostatických potíží cca o 50%. Podávání přípravku pokračuje v nezměněném dávkování.

 

Pacient 29 let, po EB viroze, únavový syndrom, zhoršené jaterní testy.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Již po 3 baleních se klient cítí podstatně lépe, jaterní testy v normě. Celkem využíváno 5 balení. Bez patol. nálezu.

 

Gesavit 50 byl doporučen ještě mnoha dalším klientům, výsledky ale budou známy až v podzimních měsících po jejich kontrole.

 

Závěr:

Při užívání přípravku Gesavit 50 jsem neshledala u žádného klienta negativní vedlejší účinky, je velmi dobře snášen
i v kombinaci s jinou alopatickou léčbou. Gesavit 50 působí velmi dobře při různých jaterních virózách (stavy po hepatitidách A i B, EB virozy, herpetické viry), což jsou choroby některým onkologickým onemocněním předcházející,
a tak působí výrazně preventivně proti vzniku nádorů. Při užívání přípravku klienti udávají celkové zlepšení fyzického
i psychického stavu. Přípravek Gesavit výrazně navrací vitální energii organismu. Lze jej doporučit při stavech celkové vyčerpanosti, po závažnějších onemocněních, při rodinné onkologické anamnéze, jako prevenci vzniku onkologických onemocnění při rizikovém životním stylu.

Přípravek Gesavit se jeví jako nadějný v prevenci a pomocné léčbě nádorových onemocnění. Jeho výrazné možnosti jsou ale v působení na onemocnění nádorovým chorobám předcházející, což jsou všechny typy hepatitid, EB viroza, herpetické viry, retro viry, ale i některé druhy plísňových onemocnění. Přípravek lze rovněž velmi účinně využít po časté nebo dlouhodobé léčbě antibiotiky, kdy je výrazně potlačena vitální energie organismu. Vzhledem k omezenému počtu osob, jímž je prozatím přípravek doporučen, a komezenému času, nelze výsledky zobecnit. Účinnost bude nadále sledována a vyhodnocována v delším časovém horizontu.

 

Ing. Marta Kafková - MÉDEA
Homeopatická poradna
Liptaň-Horní Povelice 1
793 99 Liptaň
Česká republika