MUDr. Jan Hynek

 

V první fázi klinické studia jsme hodnotili výsledky po podání preparatu pacientům. Podmínkou je souhlas pacienta při jeho dostatečné informovanosti o výhodách i nevýhodách podání preparátu.

 

Výsledky:

Podáván Gesavit 50 mg 3x1 po 3 měsíce, většinou opakovaně s přestávkou 3 měsíců. Kontrolován HB, HT, trombocyty, leukocyty a diferenciál, jaterní testy, HD, LD cholesterol, Urea, Glycemie, s- amylasa a TK. V našem případě bylo 45 pacientů rozděleno do 5 skupin.

Pacientky s vysokým rizikem získání rakoviny prsu - 7 pacientek

Pacienti se syndromem vrozených dysplastických névů (FAMMM) - 15 pacientů.

Polypy a další rizikové faktory u pacientů s vysokým rizikem tu tlustého střeva. - 3 pacienti.

Pacienti se závažnou nádorovou rodinnou anamnesou - 7 pacientů.

Pacienti s prokázaným nádorem (3 s nádorem prsu, 3 s melanomem Clark I, 4 s melanomem Clark III, 1 s melanomem clark IV, 4 s prokázaným nádorem tlustého střeva), z toho jeden inoperabilní.

 

Dosavadní hodnocení:

  • snášenlivost léku až na 2 případy výborná, většině pacientů se upravovala stolice a měli pocit dokonalého vyprázdnění, tento pocit se zesiloval pokud pacient zapíjel mlékem.
  • Biochemie nabírána opakovaně. 1x jsme zjistili pokles LD cholesterolu. Bez známek změn.
  • KO bez změn včetně leuko a diff.

 

MUDr. Jan Hynek
Centrum klinické onkologie a mamologie
Palackého 201
541 01 Trutnov
Česká republika