MUDr. Věra Dolejšová

Preparát Gesavit u svých pacientů, jeho indikaci vždy testuji pomocí přístroje EAV – Portable, f. Embitron. Stejný test používám pro stanovení denní dávky. Preparát jsem použila zatím u 15 nemocných:

 

8 nemocných s dg.Ca mammy, léčených chemoterapií

Všechny nemocné užívaly 2 tbl. denně, léčbu pomocí chemoterapie zvládaly dobře, přidávala jsem homeopatika. Udávaly výrazně menší únavu proti ostatním spolupacientkám, rychlejší regeneraci organismu. Gesavit neměl vliv na vypadání vlasů.

1 nemocný s dg. Ca generalizovaný, v.s. primotumor v tlustém střevě, klasicky neléčen

Nemocný užívá Gesavit 4 tbl. denně spolu s betaglukanem, cítí se dobře, nemá žádné bolesti, onkomarkery po 3 měsících mírně klesly.

2 nemocné s dg. Ca mammy, zatím před léčbou

Nemocné neudávají žádné bolesti, cítí se klidnější, onkomarkery stabilizovány – tzn.že se proces zastavil, zpomalil.

2 nemocní s chronickým únavovým syndromem, klasicky neléčeni

Tito nemocní léčeni kombinací 2 tbl. Gesavit 50 mg/den, homeopatie drenážní a homeopatie na ovlivnění psychiky.
Po přidání Gesavitu udávají rychlejší regeneraci organismu po práci.

1 nemocný s dg. Chronická lymfatická leukémie, zatím klasicky neléčen

Zde došlo 1. měsíc po zahájení léčby Gesavitem ke zhoršení lab. hodnot leukocytů, subj. nemocný bez obtíží. Další kontrola bude za 2 měsíce.

Závěr:

Podle EAV testu je Gesavit výhodnější pro degenerativní onemocnění.

 

MUDr. Věra Dolejšová
Interní ordinace
Dejvická 919/38
160 00 Praha-Bubeneč
Česká republika