Gastroenterologická ambulancia Čáslav

Zkušenosti s podáváním preparátu Gesavit 50

MUDr. Martin Novák

Gastroenterologická ambulance MN Čáslav

Adresa: 286 01 Čáslav, Jeníkovská 348, tel. 327305243

 

Doba trvání studie:

6/2011-9/2011

 

Soubor nemocných:

Bylo sledováno celkem 5 nemocných s vředovou chorobou duodena a antra žaludku

Věkové rozmezí: 

45-75 let,

3 ženy, 2 muži

Vstupní vyšetření:

gastroskopie s nálezem - 3x duodenální vřed, lx vřed pylorického kanálu, lx vřed antra žaludku

Kontrolní vyšetření:

gastroskopie s nálezem: 4x kompletní zhojení vředu, lx zmenšení chromého vředu antra Laboratorní vyšetření:

bylo provedeno u třech nemocných. Vyšetření bylo provedeno jednorázově v průběhu zavedené léčby. V provedených vyšetření nebylo prokázáno zvýšení jaterních testů, renálních funkcí, nebo změn v krevním obraze.

Terapie:

Nemocným byla podána antiukosní terapie inhibitory protonové pumpy - IPP (preparáty Helicid, Lanzul Nolpaza), nebo antagonisty H2 receptorů (Quamatel). Bylo doporučeno obvyklé dávkování léků.

K medikaci byl doporučen preparát Gesavit 50 v dávce 2x1 kapsle denně.

Délky terapie preparátem Gesavit 50 byla v délce nejméně 3 týdnů.

 

Nežádoucí účinky v průběhu užívání preparátu Gesavit 50:

V průběhu léčby se u nemocných neobjevily nežádoucí účinky, nebyla zaznamenána alergická reakce. Nemocní byla po dobu užívání v dobré kondici. Neobjevila se koincidence s infekčním onemocněním

 

Závěr:

Podpůrná léčba přípravkem Gesavit 50 byla nemocnými hodnocena kladně. Na efektu léčby se jistě podílela zavedená základní antisekreční terapie. V průběhu podávání se neobjevily nežádoucí účinky. Uvedený soubor nemocných, na kterých byl preparát Gesavit 50 testován, je malý, ale výsledky podpůrné terapie vředové choroby lze hodnotit jako velmi slibné.

 

 

V Čáslavi 3.10.2011

Mudr. Martin Novák
Gastroenterologická ambulance MN Čáslav 

 razitko Čáslav 

Na stiahnutie vo formáte PDF:

 

PDF