Národné onkologické centrum V. A. Fanardžyana - Arménia

 

KLINICKÉ STUDIE

 

STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE A CHEMORADIOTERAPIE V KOMBINACI S PREPARÁTEM PENOXAL 50

 

Národní o nkologické centrum V.A. Fanardžyana
Ministerstva zdravotnictví Republiky Arménie, Jerevan

 

Studií se zúčastnilo 115 pacientů v různých stadiích pokročilosti onkologického onemocnění, kteří podstoupili léčbu chemoterapií a radioterapií.
Doba trvání studie 2009 - 2010.

 

Ředitel Národního onkologického centra
Ministerstva zdravotnictví Republiky Arménie
Hlavní onkolog MZ RA

 

Člen-korespondent Národní akademie Republiky Arménie
prof. Ajro Michajlovič GalstyanDSc.

 

 

Výsledky klinických studií standardní chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL 50


Našich studií se zúčastnilo 11 pacientů: 4 pacientky s rakovinou mléčné žlázy ve III B. - IV. stadiu pokročilosti onemocnění, 4 pacienti s rakovinou plic (2 pacienti ve III. stadiu a 2 pacienti ve IV. stadiu pokročilosti onemocnění), 2 pacienti s rakovinou konečníku a 1 pacient s rakovinou tlustého střeva. Pacientům po dobu léčby byl podáván preparát PENOXAL 3 až 5 kapslí denně po dobu 60 dnů. Před zahájením léčby bylo provedeno vyšetření nemocných standardním způsobem. U nemocných se zároveň zkoumal stav T-buněčné imunoreaktivity před zahájením chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL a po jejím ukončení.


V průběhu chemoterapie v kombinaci s preparátem PENOXAL nebyly zaznamenány příznaky toxicity jako nevolnost a zvracení II.-III. stupně. Během léčby bylo pozorováno zlepšení celkového stavu nemocných v podobě zlepšení tělesné kondice a chuti.


Podle laboratorních testů se ve všech 11 případech úroveň leukocytů, neutrofilů a trombocytů nesnížil. A byly rovněž zkontrolovány hodnoty biochemických ukazatelů krve – močovina, dusík, kreatinin, bilirubin, protrombinový čas, AST, ALT, Na+, K+, Cl-, Ca++ (celkový). Ani v jednom případě nebyly zaznamenány prudké změny těchto ukazatelů.


Před zahájením léčby byly v EKG dvou nemocných zjištěny difúzně-dystrofické změny myokardu, u jednoho nemocného byla difúzní kardioskleróza, u jednoho nemocného ischemická choroba srdeční, aortokoronární přemostění (bypass). Jak u nemocných s primární patologií srdce, tak i u nemocných bez patologie nebyly podle údajů EKG zaznamenány klinické změny srdce.


Velmi podrobně byly prozkoumány hodnoty T-buněčné imunoreaktivity.


U 7 nemocných tyto hodnoty v průběhu léčby zůstaly v mezích normy, ve třech případech bylo zaznamenáno nepatrné snížení relativních ukazatelů T-buněčné imunoreaktivity a v jednom případě se snížené hodnoty T-buněčné imunoreaktivity během léčby normalizovaly.


Podle subjektivních výsledků bylo u všech nemocných pozorováno zlepšení celkového stavu - tělesné kondice, chuti, snížení bolestí, zlepšení spánku, nemocné méně trápily zácpy a průjem.


Účinek léčby za 60 dnů se u všech nemocných hodnotil jako stabilizace procesu. Ani v jednom případě nebyla léčba v kombinaci s preparátem PENOXAL přerušena. Snášenlivost chemoterapie se zlepšila, zjevné potíže při podávání PENOXAL nebyly zaznamenány, hematologická toxicita prakticky nebyla pozorována, nevolnost a zvrácení II.-III. stupně nebyly zaznamenány. Velmi vážný význam mělo udržení ukazatelů T-buněčné imunoreaktivity v mezích normy u většiny nemocných. Samotné podávání preparátu PENOXAL nebylo pro nemocné obtížným.

 

Primář oddělení chemoterapie
Prof. Ajrapetyan Lidia Georgievna DSc.

 

 

Výsledky klinických studií standardní radioterapie a chemoradioterapie s preparátem PENOXAL 50

 

Studií se zúčastnily 104 pacientky s karcinomem děložního čípku ve III. stadiu pokročilosti onemocnění. Současně s radioterapií byl pacientkám podáván preparát PENOXAL 50mg - 5 kapslí denně po dobu 60 dnů. Před zahájením léčby se vyšetření nemocných provádělo standardním způsobem.


Všechny 104 pacientky bylo ve stavu střední závažnosti onemocnění s výraznou anemií a intoxikací. Léčba se prováděla etapově, v první etapě gamaterapie uvnitř dutiny, po regeneraci anemie se prováděla distanční gamaterapie. Po 3-týdenní přestávce se prováděla polychemoterapie, po které byl stav nemocných hodnocen jako stabilní - vyhovující.


Podle laboratorních testů se ve všech 104 případech úroveň leukocytů a trombocytů nesnížila pod přípustnou hodnotu. Byly rovněž zkontrolovány hodnoty biochemických ukazatelů krve –močovina, dusík, kreatinin, bilirubin, protrombinový čas, Na+, K+, Cl+, Ca++ (celkový). Ani v jednom případě nebyly pozorovány změny těchto ukazatelů.


Podle subjektivních výsledků bylo u všech pacientek pozorováno zlepšení celkového stavu – zlepšení kondice, chuti, snížení bolestí a zlepšení spánku.

 

Ani v jednom případě nebyla přerušena léčba v kombinaci s preparátem PENOXAL. Snášenlivost radioterapie se zlepšila, zjevné potíže při podávání PENOXAL jako zvracení, nevolnost, radiocystitida a rektitida nebyly zaznamenány.

 

V současné době jsou pacientky pod dohledem. Podávaní přípravku PENOXAL nevyvolalo žádné nepohodlí. Účinnost léčby v kombinaci s PENOXAL se projevila již po 3 týdnech.

 

 

Primář oddělení radiogynekologie
MUDr. Changeldyan Alina Gurgenovna, CSc.