Výroba doplnku stravy Penoxal

Výroba preparátu Penoxal prebieha v certifikovanej výrobnej linke so štandardmi HACCP (systém analýzy rizík a stanovenie kritických kontrolných bodov). Uplatňuje sa tu vstupná kontrola surovín, a to nielen účinnej látky Biocol, vitamínu C, beta-glukánu a maltodextrínu, ale aj želatínových kapsúl. Všetky čiastkové zložky sa v presnom pomere dobre premiešajú v nerezovej nádobe a do stroja na prípravu kapsúl sa vysypú kapsuly. Linka je automatická a technologicky riadená. Všetko dávkuje sama.

Celý proces je 100% čistý a presný. V priebehu plnenia pracovníci prevádzky odoberajú náhodne vzorky, ktoré vážia a podrobujú laboratórnym skúškam. Každá vzorka označená jednotlivými šaržami je uchovávaná. Po naplnení kapsuly je celá šarža vsypaná do tzv. leštičky, ktorá zvonku zametá a odsáva prach z kapsúl, ktorý sa na ne pri plnení nabalil. Ďalej prichádza na rad plnenie do nádobiek s rôznou veľkosťou: pre 120 kapsúl, 60 kapsúl, prípadne blistrované pre 30 kapsľové balenie.
Dávkovanie kapsúl prebieha strojovo a uzáver je zapečatený bezpečnostným krúžkom. Výstupnú kontrolu hotových preparátov obstarávajú 2 pracovníci prevádzky, kontrolujú priebežný postup výroby kapsúl, následné balenie a etiketovanie. Ukladanie do krabičiek zaisťuje poloautomatická strojné linka, ktorá skladá krabičky a po pridaní príbalového letáku je krabička uzavretá.

Celý proces beží v uzavretom priestore za prísnej kontroly kvality. Z danej šarže sú vždy odobraté vzorky, pri ktorých nezávislé laboratóriá vykonávajú analýzu zdravotnej neškodnosti (mikrobiologická čistota a ťažké kovy). Do predaja sa tak dostanú len produkty špičkovej kvality.

  Chodba výrobních prostor     Chodba výrobních prostor     Výroba kapslí     Výroba kapslí  
  Výroba kapslí     Naplnění kapslí do lékovek     Naplnění kapslí do lékovek     Kompletování a balení  
  Označení etiketou     Označení šarže a expirace     Označení šarže a expirace     Kompletování krabiček