Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

O účinnej látke BIOCOL

O účinnéj látke Biocol

Biocol® je unikátna patentovaná prírodná látka, získavaná náročným biotechnologickým postupom s následnou štandardizáciou pri dodržaní tých najprísnejších hygienických a technologických pravidiel z produktu metabolizmu mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca.

Penicillium oxalicum var. Armeniaca Armeniaca je kmeň geneticky nemodifikovanej mikroskopickej huby, prírodný mikroorganizmus, ktorý bol objavený pri skríningovom testovaní v pôde Araratského údolia v Arménsku už v roku 1972. Dlhodobá spolupráca vedcov z oblasti medicíny a biochémie umožnila objaviť jeho unikátne vlastnosti. Schopnosťou produkovať červený pigment, originálnou dynamikou biosyntézy a bioaktívnou aktivitou sa veľmi odlišoval od iných, doteraz známych mikroorganizmov. Pre jeho využiteľnosť je však významnejšia skutočnosť, že produkované červené farbivo obsahuje veľmi cenné bioaktívne látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú imunitný systém. Ďalšie skúmanie a rozvoj poznatkov o tomto špecifickom mikroorganizme načrtli jeho potenciál v možnom ovplyvnení a potlačení rakovinového bujnenia.

Účinky látky Biocol® boli overované mnohými experimentálnymi a klinickými výskumami, v ktorých bolo zistené, že svojím pozitívnym vplyvom na imunitný systém bránia vzniku mnohých ochorení, prípadne uľahčujú ich priebeh. Významný je vplyv látky Biocol tiež na tzv. protinádorovú imunitu, ktorá obmedzuje vznik nádorových ochorení a spomaľuje rast nádorov prostredníctvom riadeného usmrcovania buniek, tzv. apoptózy.

Dĺžka života buniek je vopred presne naprogramovaná. Pokiaľ dôjde k narušeniu rovnováhy bunkového delenia, starnutia a smrti, môže dôjsť k premene zdravej bunky na bunku poškodenú, popr. nádorovú (tzv. onkogenéza). Pre správne fungovanie organizmu je dôležité spomaľovať oxidačné procesy (starnutie buniek) a aktivovať apoptózu, lebo jej nedostatočnosť môže viesť k nádorovému bujneniu. Látka Biocol® vyniká schopnosťou nežiaduce oxidačné procesy blokovať a apoptózu, riadené usmrtenie chorých alebo poškodených buniek, normalizovať, a tým sa významne podieľa na znížení rizika vzniku nádorového bujnenia.

Najvýznamnejšou schopnosťou látky Biocol je ovplyvnenie činnosti B a T-lymfocytov (špecifických skupín bielych krviniek), ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní imunitného systému. Leukocyty (biele krvinky) sú pre organizmus veľmi dôležitými bunkami, ich nedostatočná alebo nesprávna činnosť môže viesť k tzv. imunodeficiencii (k oslabeniu imunitného systému) alebo k vzniku autoimunitných ochorení.

Úlohou B-lymfocytov je predovšetkým tzv. protilátková imunita. Po rozpoznaní cudzieho mikroorganizmu (antigénu) v ľudskom tele vytvára protilátky (tzv. imunoglobulíny = špecifické bielkoviny), ktoré sú schopné proti cudzím látkam bojovať.

T-lymfocyty sú hlavnou zložkou tzv. bunkovej imunity, ktorá priamo likviduje cudzie bunky, bunky poškodené, nakazené vírusom či nádorové bunky. Niektoré z T-lymfocytov stimulujú rýchlosť produkcie a delenie obranných buniek tvorbou cytokínov, špecifických proteínov, čím sa podieľajú na imunitnej odpovedi.

Najvýznamnejšie podskupiny T-lymfocytov, na ktoré látka Biocol® pôsobí, sú označované CD4 + a CD8 +.

CD4 + lymfocyty, tzv. helpery, produkujú cytokíny, ktoré sa podieľajú nielen na bunkovej a cytotoxickej imunite (pohlcujú a „zabíjajú“ poškodené bunky), ale takisto podporujú tvorbu protilátok. Ich poškodenie vedie k významnému zníženiu odolnosti organizmu.

CD8 + lymfocyty, tzv. cytotoxické bunky, sa podieľajú na likvidácii nakazených alebo chorých buniek. Sú schopné donútiť nakazenú bunku k apoptóze (riadenej smrti) alebo ju vlastným mechanizmom zničiť. Tým sa podieľajú na protinádorovej imunite.

Dôležitý je pomer medzi týmito skupinami T-lymfocytov, ktorý je vyjadrený tzv. imunoregulačným indexom. Tento index býva nápadne znížený pri niektorých vírusových infekciám (napr. AIDS), zvýšené hodnoty potom znamenajú imunopatologický stav, zníženie schopnosti reakcie organizmu na cudzorodé (patogénne) látky.

Látka Biocol® podporuje detoxikačné procesy v organizme a svojím antioxidačným pôsobením sa podieľa na neutralizácii nežiaducich účinkov pri onkologickej a antibiotickej liečbe ochorení. Ďalšie využitie účinnej látky je v oblasti liečby gynekologických a gastroenterologických ochorení. Harmonizáciou jednotlivých orgánových systémov sa látka Biocol podieľa na správnom fungovaní organizmu a celkovej pohode. 

 

 

História účinnej látky

1972  Objavenie mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca
1983  Patentovanie mikroorganizmu na území ZSSR
1989  Výskum a šľachtenie mikroorganizmu a kultivácia nových kmeňov
1996  Identifikácia látky Biocol® (Hygienická stanica hl. m. Prahy) 
  Odborný posudok k účinnej látke v podobe doplnku stravy (SZÚ) a začatia prvých obchodných aktivít 
  Začiatok predaja prípravku Biocol pod rovnomenným obchodným názvom 
1998  Patentovanie mikroorganizmu vo viac ako 130 krajinách sveta 
  Toxikologické štúdie (Výskumný ústav farmácie a biochémie Praha, RNDr. Jiří Marhaň) 
2001  Výskum a začatie biotechnologickej výroby v Uničove 
2003 Prvá štúdia na zistenie protinádorovej aktivity účinnej látky (RCD s. r. o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.) 
2005 Druhá štúdia na zistenie protirakovinových účinkov účinnej látky na ľudský karcinóm (RCD s. r. o., RNDr. Pavla Poučková, CSc.) 
  Zistenie bioaktívnych vlastností účinnej látky (Akadémia vied ČR, oddelenie imunológie a fotobiológie, MUDr. Petr Šíma) 
  Schválenie doplnku stravy Biocol® Ministerstvom zdravotníctva č.j.: OVZ-350.1.8.0526664/2 
2007  Zavedenie preparátu s účinnou látkou Biocol® pod obchodným názvom Gesavit® – 10mg a 50mg s beta-glukánom na slovenský trh 
2008 Zavedenie preparátu s účinnou látkou Biocol® pod obchodným názvom Penoxal – 50mg s beta-glukánom na zahraničné trhy 
2009 Klinické štúdie preparátu Gesavit® vo Fakultnej nemocnici Plzeň (Gynekologicko-pôrodnícka klinika, doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.) 
2010  Klinické štúdie preparátu Penoxal u 115 pacientov v Národnom onkologickom centre v Jerevane 
2011  Klinické štúdie s preparátom Gesavit® na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice v Přerove 
  Klinické štúdie s preparátom Gesavit® na onkologickom oddelení nemocnice Vsetín 
2014 Uzavretie výhradnej licenčnej zmluvy s držiteľom patentu Bimedical s. r. o., na výrobu a predaj produktov s účinnou látkou Biocol 
2015 Plánovanie stratégie obchodu pre Českú republiku a zahraničie 
  Rebranding a vytvorenie nového obchodného názvu Penoxal pre produkty s účinnou látkou Biocol® 
  Odkúpenie ochrannej známky Gesavit® a ukončenie predaja produktov pod týmto označením 
  Začiatok predaja preparátu pod značkou Penoxal  

 

Účinná látka Biocol® je získavaná z mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca, geneticky nemodifikovaného kmeňa mikroskopickej huby, ktorá bola objavená už v roku 1972 v Araratskom údolí v Arménsku. V rámci následného výskumu mechanizmu biosyntézy s cieľom získať aktívny priemyselný kmeň, bolo vykonané triedenie vhodných kmeňov pri regulácii usmernenej biosyntézy a aktivácii enzymatických systémov. Počas celého výskumu neboli použité žiadne mutagénne látky, ktoré by spôsobili genetickú modifikáciu mikroorganizmu.

Pre využitie vo farmaceutickom priemysle prechádza tento mikroorganizmus náročnou biotechnologickou úpravou, vďaka ktorej sa z neho stáva využiteľná, zdravotne neškodná účinná látka Biocol® vo forme červeného sypkého prášku. Už v roku 1996, kedy bola látka identifikovaná Hygienickou stanicou hlavného mesta Prahy, boli Štátnym zdravotným ústavom (SZÚ) spracované odborné posudky pre využitie účinnej látky Biocol® v doplnkoch stravy. Tým bolo možné začať aj prvé obchodné aktivity v Českej republike.

V roku 1998 došlo k zaradeniu tohto mikroorganizmu do Českej zbierky mikroorganizmov (CCM) v Brne. Následne bola látka Biocol® celosvetovo patentovaná a vo Výskumnom ústave farmácie a biochémie v Prahe boli vykonané toxikologické štúdie o jej zdravotnej neškodnosti. Tieto štúdie potvrdili, že aj pri najvyššej dávke (2000mg na kg) sa u testovaných zvierat neprejavili žiadne známky toxicity, ani zmeny správania. Rovnako boli vylúčené nežiaduce hepatotoxické (toxicita pre pečeň) a nefrotoxické (toxicita pre obličky) účinky, rovnako ako neboli nájdené žiadne orgánové zmeny alebo zmeny v genetickom materiáli (v chromozómoch).

Od roku 2003 sa látka Biocol testovala na zistenie protirakovinových účinkov a tiež na ovplyvnenie organizmu obsiahnutými bioaktívnymi látkami. Testovanie prebiehalo proti karcinómu hrubého čreva, prsnej žľazy, melanómu, leukémii a Lewisovmu pľúcnemu karcinómu. Týmito štúdiami bolo preukázané, že účinná látka Biocol preukázateľne spomaľuje rast karcinómu a čiastočne zvyšuje počty bielych krviniek, ktoré sa zúčastňujú imunitných reakcií. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté predovšetkým pri karcinóme hrubého čreva a mliečnej žľazy, kedy účinná látka Biocol štatisticky významne predlžovala život pokusných zvierat (pozri predklinické štúdie RCD)..

V roku 2005 bola látka Biocol schválená Ministerstvom zdravotníctva ČR ako doplnok stravy a nič tak nebránilo jej využitiu vo farmaceutickom priemysle. Prvýkrát sa účinná látka Biocol objavila na slovenskom trhu v roku 2007 v preparáte s obchodným názvom Gesavit, podpornom prípravku pri liečbe onkologických ochorení zažívacieho traktu (karcinóm hrubého čreva). V priebehu nasledujúcich rokov si vďaka výborným výsledkom pri podpornej liečbe a schopnosti posilnenia imunity Gesavit vydobyl veľmi dobré postavenie nielen na českom trhu, ale aj na trhoch zahraničných. Od roku 2009 sa preparát Gesavit testoval aj pri zhubných gynekologických ochoreniach (v Plzni, Přerove a Vsetíne).

V roku 2014 získala novovzniknutá spoločnosť BIOCOL PHARMA a. s. výhradnú licenčnú zmluvu od držiteľa patentu, spoločnosti Bimedical s. r. o., na výrobu a predaj produktov s účinnou látkou Biocol.

V roku 2015 bola spoločnosťou BIOCOL PHARMA a. s. odkúpená ochranná známka Gesavit, ukončený predaj produktu s týmto názvom a jeho nahradenie novým doplnkom stravy pod značkou Penoxal.

 

Výroba účinnéj látky Biocol

V prvej fáze výroby sa mikroorganizmus pripravuje vo forme výrobného kmeňa v laboratóriu. Od začiatku sa vyberá najlepšie vyšľachtená kolónia mikroorganizmu a niekoľko dní sa necháva rásť. Najprv sa kultivuje v skúmavkách, ďalej na laboratórnych miskách a následne v kónických bankách, zakaždým v prísne sterilnom prostredí. Potom sa vybraný a najlepšie narastený mikroorganizmus sterilne prenesie na niekoľko dní do očkovacích fermentorov, kde narastá do požadovaných rozmerov. Následne sa obsah očkovacieho fermentora sterilne prepustí do objemných výrobných fermentorov.

 

Samotný priebeh fermentácie mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca je výrobným tajomstvom, ktoré je patentované. Ide však o zložitý výrobný biotechnologický proces, pri ktorom sa mikroorganizmus Penicillium oxalicum var. Armeniaca premieňa v priebehu niekoľkých dní vo fermentore na druh vodnej mikroskopickej huby. Mikroorganizmus je veľmi citlivý, pre svoj rast potrebuje špecifické podmienky, ako je stála teplota a pH, dostatok živín, tlak v nádrži a dostatočné množstvo privádzaného a rovnomerne rozprestretého kyslíka. Fermentačný postup je veľmi náročný a akékoľvek porušenie v postupe v tejto fáze výrobného cyklu môže viesť k degradácii rastu a tým k neúspešnému ukončeniu nákladnej fermentácie. Z tohto dôvodu je celý fermentačný proces riadený a monitorovaný technologickým systémom riadenia, ktorý sleduje a zaznamenáva všetky merané hodnoty počas výroby každú sekundu. Pri celom procese fermentácie sa používa sterilné prostredie, aby nedošlo ku kontaminácii mikroorganizmu a znehodnoteniu výsledného produktu.

 

Po ukončení fermentačnej časti výroby sa výsledný produkt filtruje na niekoľkých filtračných zariadeniach. V prvej fáze filtrácie prechádza produkt cez kalolis, ktorý oddelí najväčšie časti z narasteného mikroorganizmu – odpadovú biomasu od produkčnej časti. Tá je následne odstredená na vysokorýchlostnej odstredivke, ktorá oddelí ďalšiu časť zvyšnej biomasy. Ďalšou fázou je membránová mikrofiltrácia, ktorá slúži na zachytenie mikroskopických častíc. Potom sa pristupuje k poslednej fáze filtrácie produktu – nanofiltrácii. Tá oddeľuje nízkomolekulárne látky, ako sú voda a jednoduché soli , pod vysokým tlakom a výsledkom je naozaj malé množstvo výsledného produktu v tekutej podobe.

Vo fermentačných tankoch produkt narastá v objeme až do niekoľkých tisícok litrov, po ukončení fermentácie a následnej filtrácii je produkt koncentrovaný a jeho výťažnosť je len niekoľko málo litrov.

Poslednou fázou výroby je sušenie, ktoré prebieha v sprejovej sušiarni pri vysokej teplote. Látka je tlačená cez vysokootáčkové zariadenia a rozprašovač do nádrže vyhriatej na 150-250°C. Výsledkom je finálny produkt – tmavočervený prášok s požadovanými vlastnosťami a kvalitou, teda účinná látka BIOCOL.

Celkovo je výroba účinnej látky energeticky, technologicky a časovo veľmi náročná. Je však ekologicky čistá a takmer bezodpadová. Z prebytočného odpadového mycélia sa získava chitosan a glukosamín, ktoré sa ďalej spracovávajú. Zvyšná časť odpadu sa využíva v poľnohospodárstve ako účinné hnojivo.

 

Popis jednotlivých výrobných častí:


Fermentory 
sú veľké nerezové nádrže s miešadlami a dvojitým opláštením pre možnosť ich ohrevu alebo chladenia. Na fermentačných tankoch sú osadené snímače, ktoré sledujú celý postup výroby. Kontrolujú sa veličiny, ako je teplota, pH, rýchlosť miešania, množstvo kyslíka a tlak. Všetko je riadené a kontrolované technologickým systémom riadenia pomocou špeciálnych aplikácií výpočtovej techniky. Fermentačné nádrže majú niekoľko vstupov, a to prívod a odvod vzduchu, horúcej pary, vstupného živného média a výstupného produktu. Nádrže a jednotlivé vstupy a výstupy sú pred fermentáciou sterilizované horúcou parou s teplotou 130°C tak, aby nedošlo ku kontaminácii a tým k znehodnoteniu produktu.

Kalolis, tiež nazývaný filtračný lis, je zariadenie na oddelenie pevných častí (biomasy) z fermentačného roztoku, ktoré vznikajú v bioreaktora pri fermentácii a v ďalšej časti výrobného procesu nie sú žiaduce. Kalolis pracuje na princípe filtrácie – zachytáva pevné časti z filtrovaného roztoku na tkaninových filtračných plachietkach. Tie sú osadené na filtračných doskách, medzi ktorými je priestor, tzv. komora, kde sa zo zachyteného pevného podielu vytvára takzvaný filtračný koláč. Kalolis je napríklad bežne používaný aj vo vinárskom priemysle alebo v čistiarňach odpadových vôd.

Centrifúga sa používa na separáciu pevných častíc, tzv. fragmentov biomasy, ktoré nezachytí kalolis, od kvapaliny, tzv. fermentačného média s produktom, za použitia monolitnej misy. Počas odstredivej dekantácia odstredivá sila prispieva k urýchľovaniu gravitačného sedimentačného procesu, pri ktorom sa fáza s vyššou hustotou usadzuje. Pri uplatnení dekantácie na separáciu pevných častíc z kvapalín sa pevné častice radiálne presúvajú cez kvapalinu a hromadia sa na stenách pevnej misy, odkiaľ sú v časových intervaloch „odstrelené“ tlakovým vzduchom do zbernej nádoby.

Mikrofiltrácia je zariadenie, ktoré pod určitým tlakom oddeľuje cez filtračné membrány pevné častice s veľkosťou od 0,01-10μm. Mikrofiltrácia nám dočistí produkt od častíc veľkosti baktérie. Toto zariadenie je bežne používané v potravinárstve, farmácii či metalurgii. Často sa používa ako prvotná úprava pre nanofiltráciu.

Nanofiltrácia patrí vo filtračných technológiách k najnovším. Nanofiltračné membrány pod tlakom oddeľujú sotva rozoznateľné póry veľkosti 300 Daltonov. Veľkosť separovaných látok sa udáva skôr v jednotkách molekulovej hmotnosti než v dĺžkových jednotkách. V tejto fáze sa produkt skoncentruje na hustotu vhodnú pre ďalší krok – sušenie produktu.

Sprejová sušiareň je zariadenie, ktoré dokáže z rozstrekovaného média pri vysokých otáčkach atomizeru a vysokej teplote v sušiacej komore usušiť produkt rýchlejšie, než dopadne na stenu zbernej nádoby. Rýchlosť otáčania a dávkovanie produktu v sušiarni prebieha pri 18 000 otáčkach za minútu a teplote 150-250 stupňov Celzia.

Predklinické štúdie na rast ľudského karcinómu colon

RCD s.r.o.
Americká 632
252 29 Dobřichovice
DIČ: CZ47052511

VPLYV PREPARÁTU BIOCOL NA RAST ĽUDSKÉHO KARCINÓMU COLON (LÍNIA HCT 116) U NU/NU MYŠÍ

Řídící pracovník studie: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
Vedoucí pokusu: RNDr. Marie Zadinová
Technická spolupráce: Eleonora Wenclová, Milena Altnerová, Olga Tachecí
Kontrolovala: Ing. Jiřina Polívková, CSc.
Zprávu vypracovaly: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc., RNDr. Marie Zadinová
Provedeno v RCD s.r.o. ve dnech 9.6.2005 – 18.8.2005


VLIV PREPARÁTU BIOCOL NA RŮST LIDSKÉHO KARCINOMU COLON (LINIE HCT 116) U NU/NU MYŠÍ


1. Cíl studie:

Cílem předkládané studie bylo stanovit protinádorový účinek preparátu BIOCOL na růst lidského karcinomu colon (linie HCT 116) subkutánně (s.c.) transplantovaného do podkoží nu/nu myší.2. Materiál a metody

2.1. Testovaná látka:

BIOCOL – látka byla dodána ve formě tmavočerveného prášku. Byla ředěna podle návodu dodaného zadavatelem. Aplikovaný roztok se připravoval bezprostředně před každou aplikací, byl ředěn pitnou vodou, aplikován byl denně perorálně (p.o.) v dávce 250 mg/kg, (5 mg/20g), v objemu 0,2 ml/20g (10 ml/kg) tělesné hmotnosti. Kontrolním skupinám byl aplikován denně , p.o., shodný objem pitné vody (0,2ml/20g, 10 ml/kg tělesné hmotnosti).


2.2. Nádorové linie

K pokusu byla použita lidská nádorová linie karcinomu colon (HCT-116), byla primárně získána z Evropské nádorové banky ECACC (European Collection of Cell Cultures, CAMR, Salisbary, Wiltshire SP4 OJG, United Kingdom). V tkáňové kultuře byla tato nádorová linie namnožena a nu/nu myším bylo s.c. aplikováno lxlO7 nádorových buněk společně s 0,lml Matrigelu – na pravý bok myši.


2.3. Laboratorní zvířata

K pokusu byly použity outbrední nu/nu myši kmene CD-1, samice, tělesné hmotnosti 18 – 20g, celkem 32 ks, 16 myší pokusných a 16 myší kontrolních (Dodavatel: AnLab s.r.o. Praha). Myši byly chovány v air laminal flow boxech KAT- F/SZ-1000 (AnLab s.r.o.), podestýlány radiačně sterilizovanou podestýlkou (SAWI Research Bedding , AnLab s.r.o.Praha), krmeny radiačně sterilizovanou dietou ST-1 (AnLab s.r.o. Praha) a napájeny autoklávovanou vodou ad libitum.


2.4. Vlastní postup

Den před zahájením podávání terapeutické látky BIOCOL (den 0) byla 3 myším odebrána krev z očního plexu a byl stanoven výchozí krevní obraz. Za 24 hodin po odběru bylo nu/nu myším CD-I zahájeno perorální podávání preparátu BIOCOL po dobu 10 dní. (Pokusným myším bylo perorálně sondou aplikováno 250 mg/kg preparátu BIOCOL), 11. den byly nu/nu myším s.c. inokulovány nádorové buňky, na pravý bok myši, a to v počtu 1 x 107/myš. Po inokulaci nádorových buněk bylo plynule pokračováno v terapii preparátem BIOCOL u pokusné skupiny, kontrolním myším byl po stejnou dobu sondou podáván shodný objem pitné vody. Pokus byl ukončen 36. den po zahájení perorálního podání preparátu BIOCOL.


Pokusná skupina:
P1 – 16 outbredních nu/nu myší kmene CD-I, s.c. ca colon- linie HCT116 + p.o. 250 mg/kg látky BIOCOL.


Kontrolní skupina:
K1 – 16 outbredních nu/nu myší kmene CD-I, s.c. ca colon – linie HCT 116 + p.o. pitná voda


Rostoucí nádory byly v průběhu pokusu každý 3.-4. den měřeny a byl kalkulován objem rostoucího nádoru podle vzorce V= a x b2 x Jt/6 , kde a = délka tumoru, b = šířka tumoru. Současně byly myši každý 3. — 4. den váženy. Pokus byl ukončen 36. den po zahájení terapie.

2.5. Hodnocení pokusu

Hodnocení pokusu bylo provedeno na základě porovnám růstových křivek tumorů u pokusné skupiny – ve srovnání se skupinou kontrolní. V průběhu a na konci pokusu — bylo spočítáno % inhibice růstu nádoru – %TGI (tumor growth inhibition), pro průměrný objem tumoru, (%TGI = (1 -(průměrný objem tumoru v léčené skupině/průměmý objem tumoru v kontrolní skupině)) x 100. Získané výsledky byly statisticky hodnoceny neparametrickým oboustranným Studentovým t-testem. V průběhu pokusu a na konci pokusu byla provedena fotodokumentace účinnosti terapie ve srovnání s kontrolní skupinou.


3. Výsledky a diskuze

Získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 1-11 a na grafech č. 1-9

Pokusná skupina: 16 outbredních nu/nu myší kmene CD-I, s.c. ca colon – linie HCT116 + p.o. 250 mg/kg látky BIOCOL

Kontrolní skupina: 16 outbredních nu/nu myši kmene CD-I, s.c. ca colon – linie HCT 116 + pitná voda

Preparát BIOCOL po preventivním perorálním podání 10 dní před s.c. aplikací nádorových buněk a následně denně podávaný i po jejich aplikaci – prodlužoval statisticky významně dobu latence nárůstů ca colonu (HCT -116) u pokusných nu/nu myší, v průměru o 7,93 dne na 18,56 dne (o 74%) na 174,6% proti kontrolní – neléčené skupině, v které byl nárůst tumoru zjištěn za 10,63 dne (100%) (Tab. 1,2, grafy 1,2)

Preparát BIOCOL částečně inhiboval růst lidského karcinomu colon , linie HCT-116 na nu/nu myších. Dosažená inhibice byla statisticky významná od 18. do 36. dne pokusu, a to na 1% hladině významnosti. Dosažené % inhibice růstu tumoru proti kontrolní skupině bylo (%TGI) 18. den pokusu 64,4%, 22. den pokusu 56,1%, 25. den 53,8%, 29. den 47,04%, 32. den 39,53%, 36. den 31,61%. (Tab. 3,4,5,6,7 grafy 3,4,5,6)

V případě sledování vlivu preparátu BIOCOL na hmotnost nu/nu myší, dávka 250 mg/kg vyvolávala ztrátu tělesné hmotnosti pokusných nu/nu myší a po 5. týdnu podávání i růžově- červené zbarvení pokožky nu/nu myší. Ztráta tělesné hmotnosti nu/nu myší byla statisticky významná na 1% hladině významnosti od 11. dne do 36. dne terapie (Tab. 8,9,10,11 grafy 7,8,9)

Z výsledku je zřejmé, že preparát BIOCOL částečně inhiboval růst lidského karcinomu colon u nu/nu myší, zvláště příznivě se projevil efekt preventivního podávání preparátu od prvního dne pokusu — ještě před transplantací nádorových buněk. S přibývající dobou podávání preparátu se % dosažené inhibice inhibice růstu tumoru postupně snižovalo. Podle vzhledu myší předpokládáme, že došlo k předávkování podávaného preparátu (viz foto).


4. Závěry


preparátu BIOCOL 10 dní před s,c. inokulací nádorových buněk (následně denně podávaný i po jejich aplikaci), statisticky významně prodlužovalo dobu latence s.c. nárůstů ca colon – linie HCT-116 u pokusných nu/nu myší proti kontrolní skupině, a to o 74%. (o 7,93 dne).


  • Preparát BIOCOL měl statisticky významný inhibiční účinek na s.c. růst lidského ca colon linie HCT 116 u nu/nu myší kmene CD-I. 18. den pokusu bylo dosaženo 64,4% inhibice růstu tumoru proti kontrolní skupině.

  • S přibývající dobou podávání preparátu BIOCOL se % dosažené inhibice růstu tumoru postupně snižovalo, 36. den bylo dosaženo 31,61% inhibice tumoru proti kontrolní skupině.

  • Preparát BIOCOL v podávané denní perorální dávce 250 mg/kg statisticky významně snižoval tělesnou hmotnost pokusných myší.

  •  

V Praze dne 15. 9. 2005


  
Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Kompletné predklinické štúdie vrátane tabuliek a grafu na nahliadnutie a na stiahnutie vo formáte PDF: Kliknite sem