O účinnéj látke Biocol


Biocol vzorec

Biocol® je unikátna patentovaná prírodná látka, získavaná náročným biotechnologickým postupom s následnou štandardizáciou pri dodržaní tých najprísnejších hygienických a technologických pravidiel z produktu metabolizmu mikroorganizmu Penicillium oxalicum var. Armeniaca.

Penicillium oxalicum var. Armeniaca Armeniaca je kmeň geneticky nemodifikovanej mikroskopickej huby, prírodný mikroorganizmus, ktorý bol objavený pri skríningovom testovaní v pôde Araratského údolia v Arménsku už v roku 1972. Dlhodobá spolupráca vedcov z oblasti medicíny a biochémie umožnila objaviť jeho unikátne vlastnosti. Schopnosťou produkovať červený pigment, originálnou dynamikou biosyntézy a bioaktívnou aktivitou sa veľmi odlišoval od iných, doteraz známych mikroorganizmov. Pre jeho využiteľnosť je však významnejšia skutočnosť, že produkované červené farbivo obsahuje veľmi cenné bioaktívne látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú imunitný systém. Ďalšie skúmanie a rozvoj poznatkov o tomto špecifickom mikroorganizme načrtli jeho potenciál v možnom ovplyvnení a potlačení rakovinového bujnenia.

Účinky látky Biocol® boli overované mnohými experimentálnymi a klinickými výskumami, v ktorých bolo zistené, že svojím pozitívnym vplyvom na imunitný systém bránia vzniku mnohých ochorení, prípadne uľahčujú ich priebeh. Významný je vplyv látky Biocol tiež na tzv. protinádorovú imunitu, ktorá obmedzuje vznik nádorových ochorení a spomaľuje rast nádorov prostredníctvom riadeného usmrcovania buniek, tzv. apoptózy.

Dĺžka života buniek je vopred presne naprogramovaná. Pokiaľ dôjde k narušeniu rovnováhy bunkového delenia, starnutia a smrti, môže dôjsť k premene zdravej bunky na bunku poškodenú, popr. nádorovú (tzv. onkogenéza). Pre správne fungovanie organizmu je dôležité spomaľovať oxidačné procesy (starnutie buniek) a aktivovať apoptózu, lebo jej nedostatočnosť môže viesť k nádorovému bujneniu. Látka Biocol® vyniká schopnosťou nežiaduce oxidačné procesy blokovať a apoptózu, riadené usmrtenie chorých alebo poškodených buniek, normalizovať, a tým sa významne podieľa na znížení rizika vzniku nádorového bujnenia.

Najvýznamnejšou schopnosťou látky Biocol je ovplyvnenie činnosti B a T-lymfocytov (špecifických skupín bielych krviniek), ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní imunitného systému. Leukocyty (biele krvinky) sú pre organizmus veľmi dôležitými bunkami, ich nedostatočná alebo nesprávna činnosť môže viesť k tzv. imunodeficiencii (k oslabeniu imunitného systému) alebo k vzniku autoimunitných ochorení.

Úlohou B-lymfocytov je predovšetkým tzv. protilátková imunita. Po rozpoznaní cudzieho mikroorganizmu (antigénu) v ľudskom tele vytvára protilátky (tzv. imunoglobulíny = špecifické bielkoviny), ktoré sú schopné proti cudzím látkam bojovať.

T-lymfocyty sú hlavnou zložkou tzv. bunkovej imunity, ktorá priamo likviduje cudzie bunky, bunky poškodené, nakazené vírusom či nádorové bunky. Niektoré z T-lymfocytov stimulujú rýchlosť produkcie a delenie obranných buniek tvorbou cytokínov, špecifických proteínov, čím sa podieľajú na imunitnej odpovedi.

Najvýznamnejšie podskupiny T-lymfocytov, na ktoré látka Biocol® pôsobí, sú označované CD4 + a CD8 +.

CD4 + lymfocyty, tzv. helpery, produkujú cytokíny, ktoré sa podieľajú nielen na bunkovej a cytotoxickej imunite (pohlcujú a "zabíjajú" poškodené bunky), ale takisto podporujú tvorbu protilátok. Ich poškodenie vedie k významnému zníženiu odolnosti organizmu.

CD8 + lymfocyty, tzv. cytotoxické bunky, sa podieľajú na likvidácii nakazených alebo chorých buniek. Sú schopné donútiť nakazenú bunku k apoptóze (riadenej smrti) alebo ju vlastným mechanizmom zničiť. Tým sa podieľajú na protinádorovej imunite.

Dôležitý je pomer medzi týmito skupinami T-lymfocytov, ktorý je vyjadrený tzv. imunoregulačným indexom. Tento index býva nápadne znížený pri niektorých vírusových infekciám (napr. AIDS), zvýšené hodnoty potom znamenajú imunopatologický stav, zníženie schopnosti reakcie organizmu na cudzorodé (patogénne) látky.

Látka Biocol® podporuje detoxikačné procesy v organizme a svojím antioxidačným pôsobením sa podieľa na neutralizácii nežiaducich účinkov pri onkologickej a antibiotickej liečbe ochorení. Ďalšie využitie účinnej látky je v oblasti liečby gynekologických a gastroenterologických ochorení. Harmonizáciou jednotlivých orgánových systémov sa látka Biocol podieľa na správnom fungovaní organizmu a celkovej pohode.