Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Výroba preparátu

Výroba doplnku stravy Penoxal

Výroba preparátu Penoxal prebieha v certifikovanej výrobnej linke so štandardmi HACCP (systém analýzy rizík a stanovenie kritických kontrolných bodov). Uplatňuje sa tu vstupná kontrola surovín, a to nielen účinnej látky Biocol, vitamínu C, beta-glukánu a maltodextrínu, ale aj želatínových kapsúl. Všetky čiastkové zložky sa v presnom pomere dobre premiešajú v nerezovej nádobe a do stroja na prípravu kapsúl sa vysypú kapsuly. Linka je automatická a technologicky riadená. Všetko dávkuje sama.

Celý proces je 100% čistý a presný. V priebehu plnenia pracovníci prevádzky odoberajú náhodne vzorky, ktoré vážia a podrobujú laboratórnym skúškam. Každá vzorka označená jednotlivými šaržami je uchovávaná. Po naplnení kapsuly je celá šarža vsypaná do tzv. leštičky, ktorá zvonku zametá a odsáva prach z kapsúl, ktorý sa na ne pri plnení nabalil. Ďalej prichádza na rad plnenie do nádobiek s rôznou veľkosťou: pre 120 kapsúl, 60 kapsúl, prípadne blistrované pre 30 kapsľové balenie.

Dávkovanie kapsúl prebieha strojovo a uzáver je zapečatený bezpečnostným krúžkom. Výstupnú kontrolu hotových preparátov obstarávajú 2 pracovníci prevádzky, kontrolujú priebežný postup výroby kapsúl, následné balenie a etiketovanie. Ukladanie do krabičiek zaisťuje poloautomatická strojné linka, ktorá skladá krabičky a po pridaní príbalového letáku je krabička uzavretá.

Celý proces beží v uzavretom priestore za prísnej kontroly kvality. Z danej šarže sú vždy odobraté vzorky, pri ktorých nezávislé laboratóriá vykonávajú analýzu zdravotnej neškodnosti (mikrobiologická čistota a ťažké kovy). Do predaja sa tak dostanú len produkty špičkovej kvality.