Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Skúsenosti lekárov

MUDr. Anna Galambošová

S potravinovým doplnkom Penoxal mám skúsenosti už sedem rokov, vtedy mal však iný názov. Pôvodne sme preparát Penoxal využívali pri liečbe onkologických pacientov, neskôr sa skupina pacientov rozšírila o pacientov s ochorením tráviaceho traktu, s kožnými problémami a s rôznymi ďalšími ochoreniami vírusového či bakteriálneho pôvodu. U všetkých pacientov došlo k potlačeniu alebo vymiznutiu príznakov, v prvom rade sa však zlepšoval ich komfort po chemoterapii a rádioterapii (ožarovanie). Nespozorovali sme žiadne negatívne účinky, všetci pacienti preparát znášali dobre, len u dvoch pacientov sme zaznamenali hnačku pri vyšších dávkach a bolo nutné dávkovanie upraviť. Nestretli sme sa ani s problémami pri kombinácii s inými liečivami alebo liekmi, dokonca bolo pri užívaní doplnku Penoxal možné znížiť dávky ostatných liekov.

Tento prípravok by som odporučila predovšetkým pri onkologickej liečbe, pretože znižuje prípadný diskomfort (hnačka, zvracanie, nechutenstvo, nekvalitný spánok). Pacienti aj ich rodiny si tento doplnok veľmi pochvaľovali a odporučili by ho.

MUDr. Anna Galambošová
interná lekárka
Tř. Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

MUDr. Jan Hynek 

V první fázi klinické studia jsme hodnotili výsledky po podání preparatu pacientům. Podmínkou je souhlas pacienta při jeho dostatečné informovanosti o výhodách i nevýhodách podání preparátu.

 

Výsledky:

Podáván Gesavit 50 mg (pozn. prípravok Gesavit je predchodcom prípravku Penoxal) 3×1 po 3 měsíce, většinou opakovaně s přestávkou 3 měsíců. Kontrolován HB, HT, trombocyty, leukocyty a diferenciál, jaterní testy, HD, LD cholesterol, Urea, Glycemie, s- amylasa a TK. V našem případě bylo 45 pacientů rozděleno do 5 skupin.

Pacientky s vysokým rizikem získání rakoviny prsu – 7 pacientek

Pacienti se syndromem vrozených dysplastických névů (FAMMM) – 15 pacientů.

Polypy a další rizikové faktory u pacientů s vysokým rizikem tu tlustého střeva. – 3 pacienti.

Pacienti se závažnou nádorovou rodinnou anamnesou – 7 pacientů.

Pacienti s prokázaným nádorem (3 s nádorem prsu, 3 s melanomem Clark I, 4 s melanomem Clark III, 1 s melanomem clark IV, 4 s prokázaným nádorem tlustého střeva), z toho jeden inoperabilní.

 

Dosavadní hodnocení:

  • snášenlivost léku až na 2 případy výborná, většině pacientů se upravovala stolice a měli pocit dokonalého vyprázdnění, tento pocit se zesiloval pokud pacient zapíjel mlékem.
  • Biochemie nabírána opakovaně. 1x jsme zjistili pokles LD cholesterolu. Bez známek změn.
  • KO bez změn včetně leuko a diff.

 

MUDr. Jan Hynek
Centrum klinické onkologie a mamologie
Palackého 201
541 01 Trutnov
Česká republika

MUDr. Josef Reindl

Ve své analýze jsem se zaměřil na hodnocení preparátu Gesavit (pozn. prípravok Gesavit je predchodcom prípravku Penoxal)  50 mg a to ve 2 rovinách v dávce preventivní (udržovací) a v dávce léčebné (útočné).

 Celkový počet uživatelů: 44 

GIT :                       funkční potíže bez organické příčiny / zácpy , nadýmání / – 8

                               prekancerosy prokázané enterologem / polypy , divertikulosa, ulcer. colitis / – 5

                               stavy po operaci tlustého střeva včetně malignit a zajišťovací léčby – 3

 prsa :                      funkční stavy ml. žlázy / mastodynie , mastopatie / – 11

 čípek + pochva :    záněty + susp. HPV – 6

 prostata :                na dop. urologa benigní hyperplasie prostaty – 2

 stavy po operaci malignit + zajišťovací léčbě  4

 posílení imunitního systému po . opak. zánětech  5

 Dávkování:

preparát byl ordinován u prevent. opatření v dávce Gesavit 50 BG 1 tbl ob den .později 1 tbl denně cca 2 balení – 25 pacientů, nebo při zátěžových situacích k posílení imunitního systému a základní léčby v dávce 2×1 až 3×1 -19 pacientů.

 Výsledky :

  • u funkčních a zánětl. stavů došlo jednoznačně k odstranění či zmenšení potíží, které bylo prokázáno i objektivním vyšetřením / kontrolní kolposkopie , cytologie , sonografie prsů, snížení PSA /
  • u závažných stavů / malignity / dochází k podstatnému zlepšení subj. pocitu zdraví, na výsl.obj. vyš. nutno vyčkat.

 

Perspektivy :

HP, HSV, endometriosa , imunitní příčiny sterility , záněty, onemocnění kůže .

 

Závěr:

Preparát Gesavit 50 BG je vynikající podpůrný prostředek při zánětlivých stavech , při funkčních potížích GIT, pří léčbě prekanceroz různých orgánů, doplněk léčby malignit. Svým účinkem mě jednoznačně přesvědčil o své účinnosti.

MUDr. Josef Reindl
nám. Republiky 53/27
301 00 Plzeň
Česká republika

 

MUDr. Věra Adamcová

Velmi mne zaujala studie o protinádorovém působení přípravku Gesavit (pozn. prípravok Gesavit je predchodcom prípravku Penoxal). Positivní závěr zněl, že inhibuje růst lidského karcinomu colon linie HCT- 116 dosažená inhibice byla statisticky významná. Vím, že jsme na předním místě ve výskytu karcinomu tlustého střeva, prsu a karcinomu děložního čípku.

 Gesavit jsem doporučila 40-ti pacientům:

Výsledky:

18 pacientů mělo zažívací potíže různého charakteru. Od pouhé pálení žáhy, překyselení žaludku, po zánět slinivky, žlučníku, zánětu střev.
Pacienti se záněty užívali Gesavit 50 mg 3×1 tobolku. Všichni pacienti se zbavili potíží a jsou vyléčeni.

2 pacienti s karcinomem střev

Pacienti s karcinomem střev po operaci a při současné klasické léčbě užívali Gesavit 50 mg 2×2 tobolky

1 pacient s rozsáhlým karcinomem jater

Pacientka čeká na operaci a zatím užívá Gesavit 50 mg 2×1 tobolku.

6 pacientů s karcinomem prsu

U šesti pacientek s karcinomem prsu jsou výsledky příznivější. U dvou z nich se nádor výrazně zmenšil při užívání Gesavitu 50 mg 1×1 tobolka. Obě před operací a zajišťovací léčbě cytostatiky, kterou lépe snášejí.

1 pacient s prokázaným karcinomem plic (bez klasické léčby)

Tumor zmizel po měsíčním užívání Gesavitu 50 mg 4×1 tobolka. Pacient je sledován a dále užívá Gesavit 50mg 2×1 tobolka.

1 pacient s karcinomem hrtanu

U pacienta nemocného s karcinomem hrtanu probíhá léčba klasicky a podpůrně užívá Gesavit 50 mg 2×1 tobolku.

2 pacienti s karcinomem prostaty

U dvou pacientů s karcinomem prostaty výrazně poklesly markery PSA a cítí se dobře.

1 pacient s karcinomem varlat

Pacient nemocný s karcinomem varlat je po operaci, užívá Gesavit 50 mg 3×1 tobolku. Nebyly nalezeny metastázy v dutině břišní. Pacient je zdráv a nic neužívá. Je pod kontrolou onkologa.

5 pacienti s prekancerozou děložního čípku

U prekanceroz děložního čípku se též ukazuje příznivý vliv a zhojení.

3 pacienti s HP virem

Jsou ve fázi laboratorních testů.

Závěr:

Gesavit je výrazným biologickým přípravkem, bez vedlejších účinků, který snižuje množení rakovinných buněk a zvyšuje obranyschopnost organismu ve smyslu zvýšeného množství T- lymfocytů. Gesavit je velmi dobrým podpůrným prostředkem u nemocných jak se záněty, tak s vážným onemocněním rakovinou.

 

MUDr. Věra Adamcová
Pod Strání 406/4
500 06 Hradec Králové-Třebeš
Česká republika

MUDr. Věra Dolejšová

Preparát Gesavit (pozn. prípravok Gesavit je predchodcom prípravku Penoxal) u svých pacientů, jeho indikaci vždy testuji pomocí přístroje EAV – Portable, f. Embitron. Stejný test používám pro stanovení denní dávky. Preparát jsem použila zatím u 15 nemocných:

 8 nemocných s dg.Ca mammy, léčených chemoterapií

Všechny nemocné užívaly 2 tbl. denně, léčbu pomocí chemoterapie zvládaly dobře, přidávala jsem homeopatika. Udávaly výrazně menší únavu proti ostatním spolupacientkám, rychlejší regeneraci organismu. Gesavit neměl vliv na vypadání vlasů.

1 nemocný s dg. Ca generalizovaný, v.s. primotumor v tlustém střevě, klasicky neléčen

Nemocný užívá Gesavit 4 tbl. denně spolu s betaglukanem, cítí se dobře, nemá žádné bolesti, onkomarkery po 3 měsících mírně klesly.

2 nemocné s dg. Ca mammy, zatím před léčbou

Nemocné neudávají žádné bolesti, cítí se klidnější, onkomarkery stabilizovány – tzn.že se proces zastavil, zpomalil.

2 nemocní s chronickým únavovým syndromem, klasicky neléčeni

Tito nemocní léčeni kombinací 2 tbl. Gesavit 50 mg/den, homeopatie drenážní a homeopatie na ovlivnění psychiky.
Po přidání Gesavitu udávají rychlejší regeneraci organismu po práci.

1 nemocný s dg. Chronická lymfatická leukémie, zatím klasicky neléčen

Zde došlo 1. měsíc po zahájení léčby Gesavitem ke zhoršení lab. hodnot leukocytů, subj. nemocný bez obtíží. Další kontrola bude za 2 měsíce.

Závěr:

Podle EAV testu je Gesavit výhodnější pro degenerativní onemocnění.

 

MUDr. Věra Dolejšová
Interní ordinace
Dejvická 919/38
160 00 Praha-Bubeneč
Česká republika

Ing. Marta Kafková

Ve své homeopatické praxi již velmi dlouhou dobu využívám některé přírodní potravní doplňky. Přípravek Gesavit 50 mg (pozn. prípravok Gesavit je predchodcom prípravku Penoxal) jsem doporučila několika svým pacientům v těchto indikacích:

Pacientka 49 let, po hysterektomii při diagnóze CA dělohy, bez chemo a radioterapie

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Již po 2 baleních výrazné zlepšení jaterních testů. Celkem využíváno 5 balení. Stav bez patologického nálezu, klientka se cítí velmi dobře, udává zlepšení nálady a chuti do života, je opětovně zařazena v pracovním procesu.

Pacient 54 let, výrazná únava, v anamnéze hepatitida B, zhoršená sexuální funkce, zvětšená prostata.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Po využívání 6ti balení klient udává menší únavnost, cítí se podstatně lépe. Sexuální funkce prozatím beze změny. Podávání přípravku pokračuje.

Pacient 62 let, dlouhodobě zvýšená teplota, bez energie, prostatické potíže, potíže v oblasti močových cest, bolesti hlavy dlouhodobě.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Po 2 měsících zvýšená teplota jen občas, bolesti hlavy ustoupily, potíže v oblasti močových cest a prostaty zlepšeni cca o 40%. Podáváni přípravku pokračuje.

Pacientka 52 let, po ablaci pravého prsu, po celkové onkologické léčbě.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle jako prevence recidivy. Již po 3 baleních klientka udává výrazné zlepšení celkového stavu, cítí se plná energie. Podávání přípravku z preventivních důvodů pokračuje.

Pacient 68 let, stěžuje si na prostatické potíže, celková únava a vyčerpání.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 1x denně 1 kapsle. Dávkování zmírněno z důvodu užíváni většího množství léků
a větších patologických změn celkového stavu organismu. Po 6ti baleních přípravku klient udává menší únavnost, zlepšení prostatických potíží cca o 50%. Podávání přípravku pokračuje v nezměněném dávkování.

Pacient 29 let, po EB viroze, únavový syndrom, zhoršené jaterní testy.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Již po 3 baleních se klient cítí podstatně lépe, jaterní testy v normě. Celkem využíváno 5 balení. Bez patol. nálezu.

Gesavit 50 byl doporučen ještě mnoha dalším klientům, výsledky ale budou známy až v podzimních měsících po jejich kontrole.

Závěr:

Při užívání přípravku Gesavit 50 jsem neshledala u žádného klienta negativní vedlejší účinky, je velmi dobře snášen
i v kombinaci s jinou alopatickou léčbou. Gesavit 50 působí velmi dobře při různých jaterních virózách (stavy po hepatitidách A i B, EB virozy, herpetické viry), což jsou choroby některým onkologickým onemocněním předcházející,
a tak působí výrazně preventivně proti vzniku nádorů. Při užívání přípravku klienti udávají celkové zlepšení fyzického
i psychického stavu. Přípravek Gesavit výrazně navrací vitální energii organismu. Lze jej doporučit při stavech celkové vyčerpanosti, po závažnějších onemocněních, při rodinné onkologické anamnéze, jako prevenci vzniku onkologických onemocnění při rizikovém životním stylu.

Přípravek Gesavit se jeví jako nadějný v prevenci a pomocné léčbě nádorových onemocnění. Jeho výrazné možnosti jsou ale v působení na onemocnění nádorovým chorobám předcházející, což jsou všechny typy hepatitid, EB viroza, herpetické viry, retro viry, ale i některé druhy plísňových onemocnění. Přípravek lze rovněž velmi účinně využít po časté nebo dlouhodobé léčbě antibiotiky, kdy je výrazně potlačena vitální energie organismu. Vzhledem k omezenému počtu osob, jímž je prozatím přípravek doporučen, a komezenému času, nelze výsledky zobecnit. Účinnost bude nadále sledována a vyhodnocována v delším časovém horizontu.

Ing. Marta Kafková – MÉDEA
Homeopatická poradna
Liptaň-Horní Povelice 1
793 99 Liptaň
Česká republika